RTV2 Kalp Silikonu

"F覺r癟a Kal覺p Metodu"

Bu kal覺p alma metodu modellerin eimli veya d羹ey d羹zlemlerde bulunduklar覺, as覺l覺 olduklar覺 veya yerlerinden oynat覺lmalar覺n覺n m羹mk羹n olmad覺覺 hallerde kullan覺l覺r.

no deposit online casino sa playtop online casinosSlot ReviewRoulette FunGame Craps
/img/baski1.jpg /img/baski3.jpg /img/baski2.jpg
Kal覺b覺n s繹k羹lmesini
kolaylat覺rmak i癟in model
y羹zeyine ince bir tabaka
vazelin veya benzeri
yap覺may覺 繹nleyici
malzeme s羹r羹n.

RTV'nin ilk katman覺n覺 s羹r羹n
Bu katman i癟in kullan覺lan
RTVnin kendisi tiksotropik
olmal覺 veya katk覺
malzemelesi kullan覺larak
f覺r癟a ile s羹r羹lebilir k覺vama
getirilmelidir.

online casinos Verdana;">RTV'nin tamamen vulkanize
olmas覺n覺 beklemeden
(ortam s覺cakl覺覺na bal覺
olarak 1-4 saat aras覺
bekleyerek) kal覺p
kal覺nl覺覺n覺 oluturacak
dier katmanlar覺 s羹r羹n
(1-2 Katman)

/img/baski4.jpg /img/baski5.jpg /img/baski6.jpg
Belirgin girinti 癟覺k覺nt覺lar
RTV ile doldurularak
olabildiince azalt覺lmal覺
d羹zg羹n bir y羹zey elde
edilmeye 癟el覺覺lmal覺d覺r.
Vulkanizasyon i癟in 16-24
saat aras覺 bekleyin.

Mebran覺n kenar覺ndan
birka癟 santimetre a癟覺larak
s覺n覺rlar覺n覺 belirleyin ve
羹zerine yap覺may覺 繹nleyici
bir sol羹syon s羹r羹n.

Destekleyici d覺 kabuu,
al癟覺, polester veya
epoksi/cam kumatan yap覺n.

/img/baski7.jpg /img/baski8.jpg

Kabuu ve membran覺 a癟覺n.
Kal覺b覺 uygun pozisyona getirip, se癟tiiniz malzemeyle reprod羹ksiyon yap覺n.

amandapoint.blog.com
bestcool.com.ua
郋邽迮郅郇迮 郕郋邾郈訄郇邽邽
dekorde.com/
www.etamstone.com
郇迮郋訇郇迮 郈郋迡訄郕邽 郕邽迮赲
ils-3pl.com.ua